Fonden uddeler årligt 100.000 – 200.000 DKK.

Uddelingen koncentreres om støtte til anskaffelse af lægeligt apparatur til patientbehandling på Aarhus Universitetshospital.

Ansøgninger

Ansøgninger sendes pr. e-mail til:att. Niels Skovgaard Møller.
Ansøgninger kan også sendes pr. post til:Søster og Verner Lipperts FondAtt. Niels Skovgaard MøllerOrdrupvej 308000 Aarhus C

Der stilles ikke specielle formkrav til ansøgningen. Det forventes, at ansøgningen er forholdsvis kort, men at den nødvendige dokumentation i form af budget, evt. anbefaling mv. er bilagt.

Ansøgninger pr. post sendes kun i et eksemplar.

Der tages stilling til indkomne ansøgninger fire gange om året, ca. en måned efter udgangen af hvert kvartal.

Nærmere oplysninger: Niels Skovgaard Møller, formand for bestyrelsen. Tlf. 75790232 / 40209550